Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Skład zespołu prof. Z. Florjańczyka

Pracownicy
prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska
dr inż. Andrzej Plichta
dr inż. Maciej Dębowski
mgr inż. Norbert Langwald
Doktoranci
mgr inż. Agnieszka Chudzik
mgr inż. Dorota Gładka
mgr inż. Katarzyna Rucińska
mgr inż. Konrad Żurawski 
Copyright © by KChiTP