Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Sk│ad zespo│u prof. Z. Florja˝czyka

Pracownicy
prof. dr hab. in┐. Zbigniew Florja˝czyk
dr hab. in┐. Ewa Zygad│o-Monikowska
dr in┐. Andrzej Plichta
dr in┐. Maciej Dŕbowski
mgr in┐. Norbert Langwald
Doktoranci
mgr in┐. Agnieszka Mnich
mgr in┐. Dorota Monikowska
mgr in┐. Katarzyna Ruci˝ska
mgr in┐. Konrad »urawski 
Copyright © by KChiTP