Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Opis przedmiotĂłw
Dorobek naukowy zespoƂu prof. Z. FlorjaƄczyka

Wybrane publikacje
 1. E. ZygadƂo-Monikowska*, Z. FlorjaƄczyk, J. Ostrowska, A. Tomaszewska, P. Boltromiuk, N. Langwald, D. Golodnitsky, E. Peled “Synthesis and characterization of lithium-salt complexes with difluoroalkoxyborates for application as lithium electrolytes” Electrochim. Acta 2015, 175, 104-112
 2. Z. FlorjaƄczyk, A. K. ƁasiƄska, M. Marzantowicz*, J. R. Dygas, F. Krok, A. Tomaszewska, E. ZygadƂo-Moniokowska, Z. Ć»ukowska, U. Lafont “Study of ageing effects in polymer-in-salt electrolytes based on poly (acrylonitrile-co-butyl acrylate) and lithium salts” Electrochim. Acta 2015, 169, 61-72
 3. A. Plichta*, T. Jaskulski, P. Lisowska, K. Macios, A. Kundys “Elastic polyesters improved by ATRP as reactive epoxy-modifiers of PLA” Polymer, 2015, 72, 307-316
 4. A. Kundys, A. Plichta*, Z. FlorjaƄczyk, A. Frydrych, K. Ć»urawski “Screening of metal catalysts influence on the synthesis, structure, properties, and biodegradation of PLA-PBA triblock copolymers obtained in melt” J. Polym. Sci. Part A – Polym. Chem., 2015, 53, 1444-1456
 5. E. ZygadƂo-Monikowska*, Z. FlorjaƄczyk, P. Kubisa, T. BiedroƄ, W. Sadurski, A. PuczyƂowska, N. Langwald, J. Ostrowska “Lithium electrolytes based on modified imidazolium ionic liquids” Int. J. Hydrogen Energy, 2014, 39, 2943-2952
 6. E. Olędzka, P. Horeglad, Z. GruszczyƄska, A. Plichta*, G. NaƂęcz-Jawecki, M. Sobczak* “Polylactide Conjugates of Camptothecin with Different Drug Release Abilities” Molecules, 2014, 19, 19460-19470
 7. A. Plichta*, Z. FlorjaƄczyk, A. Kundys, A. Frydrych, M. Dębowski and N. Langwald “On the copolymerization of monomers from renewable resources: l-lactide and ethylene carbonate in the presence of metal alkoxides” Pure Appl. Chem. 2014, 86, 733-745
 8. A. Plichta*, P. Lisowska, A. Kundys, A. Zychewicz, M. Dębowski, Z. FlorjaƄczyk “Chemical recycling of poly(lactic acid) via controlled degradation with protic (macro)molecules” Polym. Degrad. Stab. 2014, 208, 288-298
 9. J. Gregorowicz, E. WawrzyƄska, P. G. Parzuchowski*, Z. Fraƛ, G. Rokicki, K. Wojciechowski, S. A. Wieczorek, A. Wiƛniewska, A. Plichta, K. Dąbrowski, M. Tryznowski, „Synthesis, Characterization and Solubility in Supercritical Carbon Dioxide of Hyperbranched Copolyesters” Macromolecules, 2013, 46, 7180-7195
 10. A. Plichta, M. Zhong, W. Li, A. M. Elsen, K. Matyjaszewski*, “Investigations on the interaction of dichloroaluminum carboxylates with Lewis bases and water: an efficient road toward oxo- and hydroxoaluminum carboxylate complexes” Macromolecular Chem. Phys. 2012, 213, 2659-2668
 11. Z. FlorjaƄczyk*, A. JĂłĆșwiak, A. Kundys, A. Plichta, M. Dębowski, G. Rokicki, P. Parzuchowski, P. Lisowska, and A. Zychewicz, “Segmental Copolymers of Condensation Polyesters and Polylactide” Polym. Degrad. Stab. 2012, 97, 1852
 12. E. ZygadƂo-Monikowska*, Z. FlorjaƄczyk, J. Ostrowska, P. BoƂtromiuk, J. Frydrych, W. Sadurski, N. Langwald, “Synthesis and characterization of new trifluoroalkoxyborates lithium salts of ionic liquid properties”, Electrochim. Acta 2011, 37, 66
 13. E. ZygadƂo-Monikowska*, Z. FlorjaƄczyk, P. Kubisa, T. BiedroƄ, A. Tomaszewska, J. Ostrowska, N. Langwald, “Mixture of LiBF4 and lithium difluoro(oxalato)borate for application as a new electrolyte for lithium-ion batteries” J. Power Sources 2010, 195, 6202-6206
 14. E. ZygadƂo-Monikowska*, Z. FlorjaƄczyk, K. SƂuĆŒewska, J. Ostrowska, N. Langwald, A. Tomaszewska “Lithium conducting ionic liquids based on lithium borate salts” J. Power Sources 2010, 195, 6065-6061
 15. A. Plichta, W. Li, K. Matyjaszewski*, “ICAR ATRP of Styrene and Methyl Methacrylate with Ru(Cp*)Cl(PPh3)2” Macromolecules 2009, 42, 2330

 
Copyright © by KChiTP