Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Sk│ad zespo│u prof. G. Rokickiego

Pracownicy
prof. dr hab. in┐. Gabriel Rokicki
prof. nzw. dr hab. in┐. Pawe│ Parzuchowski
dr in┐. Mariusz Tryznowski
Doktoranci
mgr in┐. Marcin Kaczorowski
mgr in┐. Aleksandra îwiderska 
Copyright © by KChiTP