Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Opis przedmiotĂłw
Dorobek naukowy zespołu prof. G. Rokickiego

Wybrane publikacje:
  1. A. Brzozowska, J. Paczesny, P. Parzuchowski, M. Kusznerczuk, K. Nikiforov, G. Rokicki, and J. Gregorowicz “Hyperbranched Polyesters Terminated with Alkyl Chains of Different Length at the Air/Water Interface and on Solid Substrates” Macromolecules, 47, 5256-5268 (2014)
  2. I. I. Steinborn-Rogulska, P. Parzuchowski, G. Rokicki, “Melt/solid-state polytransesterification supported by an inert gas flow – an alternative route for synthesis of high molar mass poly(L-lactic acid)”, Polym. Chem., 5, 5412-5422 (2014)
  3. M. M. Mazurek, K. Tomczyk, G. Rokicki, „PET wastes utilization in the synthesis of aliphatic-aromatic polyurethane elastomers” Polym. Adv. Technol., 25, 1273-1284 (2014)
  4. J. Gregorowicz, E. Wawrzyńska, P. G. Parzuchowski, Z. Fraś, G. Rokicki, K. Wojciechowski, S. A. Wieczorek, A. Wiśniewska, A. Plichta, K. Dąbrowski, M. Tryznowski, „Synthesis, Characterization and Solubility in Supercritical Carbon Dioxide of Hyperbranched Copolyesters” Macromolecules, 46, 7180-7195 (2013)
  5. M. Marczewski, E. Kamińska, H. Marczewska, M. Godek, G. Rokicki, J. Sokołowski, „Catalytic decomposition of polystyrene. The role of acid and base active centers” Appl. Catal. B, Environ., 129, 236-246 (2013)
  6. M. Tryznowski, K. Tomczyk, Z. Fraś, J. Gregorowicz, G. Rokicki, E. Wawrzyńska, P. G. Parzuchowski, “Aliphatic Hyperbranched Polycarbonates – Synthesis, Characterization and Solubility in Supercritical Carbon Dioxide”, Macromolecules, 45, 6819-6829 (2012)
  7. Z. Florjańczyk, A. Jóźwiak, A. Kundys, A. Plichta, M. Dębowski, G. Rokicki, P. Parzuchowski, P. Lisowska, A. Zychewicz, „Segmental copolymers of condensation polyesters and polylactide” Polym. Degrad. Stab., 97, 1852-1860 (2012)
  8. K. M. Tomczyk, P. A. Guńka, P. G. Parzuchowski, J. Zachara and G. Rokicki, “Intramolecular etherification of five-membered cyclic carbonates bearing hydroxyalkyl groups”, Green Chem., 14, 1749-1758 (2012)
  9. G. Rokicki, P.G. Parzuchowski “ROP of Cyclic Carbonates and ROP of Macrocycles”, in K. Matyjaszewski and M. Moeller (eds.), Polymer Science: A Comprehensive Reference, Vol. 4, pp. 247-308, Amsterdam: Elsevier BV (2012)
  10. P. G. Parzuchowski, M. Jaroch, M. Tryznowski, G. Rokicki, „Synthesis of New Glycerol-Based Hyperbranched Polycarbonates”, Macromolecules, 41, 3859-3865 (2008)

 
Copyright © by KChiTP