Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Zespół prof. A. Pronia


Zasięgnij informacji na temat poszczególnych zespołów:

Skład
Zainteresowania badawcze
Dorobek naukowy 
Copyright © by KChiTP