Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Skład zespołu prof. A. Pronia

Pracownicy
prof. Adam Proń
prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
prof. dr hab. in┼╝. Irena Kulszewicz-Bajer
dr Piotr Bujak
dr in┼╝. Ireneusz Wielgus
Doktoranci
mgr in┼╝. Kamil Kotwica
mgr in┼╝. Ewa Kurach
mgr in┼╝. Piotr Kurzep
mgr Łukasz Skórka 
Copyright © by KChiTP