Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Skład zespołu dr. hab. W. Fabianowskiego

Pracownicy
dr hab. in┼╝. Wojciech Fabianowski
mgr inż. Piotr Smektała 
Copyright © by KChiTP