Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Skład zespołu dr. hab. W. Fabianowskiego

Pracownicy
dr hab. inż. Wojciech Fabianowski
mgr inż. Piotr Smektała 
Copyright © by KChiTP