Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Pracownicy katedry
Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. in┐. Zbigniew Florja˝czyk
prof. Adam Pro˝
prof. dr hab. in┐. Gabriel Rokicki
Profesorowie nadzwyczajni
prof. dr hab. in┐. Irena Kulszewicz-Bajer
prof. nzw. dr hab. in┐. Pawe│ Parzuchowski
prof. dr hab. Ma│gorzata Zagˇrska
Adiunkci
dr hab. in┐. Wojciech Fabianowski
dr hab. in┐. Ewa Zygad│o-Monikowska
dr in┐. Maciej Dŕbowski
dr in┐. Andrzej Plichta
dr in┐. Mariusz Tryznowski
dr in┐. Ireneusz Wielgus
Pracownicy naukowo-techniczni
dr Piotr Bujak
mgr in┐. Norbert Langwald
Justyna Ostojska 
Copyright © by KChiTP