Katedra Chemii i Technologii Polimerˇw

Wydzia│ Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Doktoranci
Doktoranci
mgr in┐. Marcin Kaczorowski
mgr in┐. Kamil Kotwica
mgr in┐. Ewa Kurach
mgr in┐. Piotr Kurzep
mgr in┐. Agnieszka Mnich
mgr in┐. Dorota Monikowska
mgr in┐. Katarzyna Ruci˝ska
mgr úukasz Skˇrka
mgr in┐. Aleksandra îwiderska
mgr in┐. Konrad »urawski 
Copyright © by KChiTP