Katedra Chemii i Technologii Polimerw

Wydzia Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Badania

 
Copyright © by KChiTP