Wersja do druku

Dyplomowe seminaria magisterskie

Seminarium Dyplomowe
Katedry Chemii i Technologii Polimerów
Magisterskie
Semestr III, stopień II, 2015-2016
Poniedziałek 9.15-10.00, Sala 3, GTChemData
 

Prelegent
 

Temat
 
29 II 2016 Dr hab. W. Fabianowski (WChem PW) Spotkanie organizacyjne
7 III 2016 Prof. Andrew Duchowski (Clemson Univ, USA) Eye Tracking: Experimental Design, Implementation, and Analysis
14 III 2016 Dr inż. Tomasz Kobiela (WChem PW) Warstwy adsorpcyjne i receptorowe
21 III 2016 Cyryl Fedorko (WChem PW) Zadanie “The Golden Hedghog Project”
31 III 2016 Mgr Karol Juchniewicz (IChF PAN) Ogniwa paliwowe
4 IV 2016    
11 IV 2016 Mgr Katarzyna Razarenkow (CLKP) Sposoby długoterminowego zabezpieczenia wybranych śladów materialnych z tworzyw sztucznych i naturalnych
18 IV 2016 Dr inż. Maciej Dębowski (WChem PW) Organicznie modyfikowane fosforany glinu i ich aplikacja w kompozytach polimerowych
25 IV 2016    
9 V 2016 Mgr inż. Jacek Karpiński (Milar Biesterfeld Polska) Gumy silikonowe, kauczuki RTV, kleje
16 V 2016 Inż. Krzysztof Kapliński


Inż. Jakub Osuch
Synteza i badania właściwości związków skoniungowanych o właściwościach luminescencyjnych

Związki elektroluminescencyjne II
23 V 2016 Inż. Wioleta Sikorska


Inż. Krzysztof Kamiński


Inż. Mariusz Krajewski
Badania nad wykorzystaniem reakcji typu "click" w syntezie polimerowych koniugatów kamptotecyny

Badania nad syntezą, charakterystyką i formowaniem polimerowych koniugatów kamptotecyny

Polielektrolity boranowe
30 V 2016 Inż. Agnieszka Chudzik

Inż. Maciej Karpiński

Inż. Marlena Roguszewska
Biodegradowalne kopolimery PLA

Kopolimery PET-PLA

Katalizatory aminowe do PUR
6 VI 2016 Inż. Michał Szczypiński
Inż. Anna Szykuła

Inż. Konrad Jankowski
Synteza i modyfikacja poli(hydroksyuretanów)


Rozgałezione poliglikole do cieczy dylatancyjnych
13 VI 2016 Mgr inż. Agnieszka Kiersnowska (SGGW) Modelowanie Arrheniusa jako metoda prognozująca właściwości geosyntetyków

Dodatkowych informacji udziela dr hab. W. Fabianowski (wofab@ch.pw.edu.pl).
 
Copyright © by KChiTP