Wersja do druku

Dyplomowe seminaria inżynierskie

Seminarium Dyplomowe
Katedry Chemii i Technologii Polimerów
Inżynierskie
Semestr VII, stopień I, 2015-2016
Piątek, 11:15-13:00, sala 3, GTChemData
 

Prelegent
 

Temat
 
27 XI 2015 Adrian Zduńczyk

Miranda Tomasik


Kinga Zadykowicz


Katarzyna Dmyrtruk


Natalia Gromulska

Edyta Celej
Czujniki RH na elastycznym podłożu

Badanie wplywu ultradzwiekow na proces deaglometacji krzemionki w ukladach wodno-organicznych

Badanie wpływu ultradźwiękow na proces deaglomeracji krzemionki w układach organicznych

Modyfikacja nanokrzemionki z przeznaczeniem do cieczy dylantancyjnych

Biodegradowalne polimery do inteligentnych nawozów sztucznych

Badanie nad otrzymywaniem wodnych dyspersji z polimerów biodegradowalnych
4 XII 2015 Sandra Młynarska


Monika Sobora
Anita Pawlak

Stanisław Więckowski

Rafał Szymański


Monika Wesołowska
Aleksandra Czupryniak
Synteza i badanie właściwości nowej kompleksowej soli litu do zastosowania w bateriach litowo-jonowych

Optymalizacja syntezy polimerycznego fosforanu cynku zawierającego boczne grupy benzylowe

Optymalizacja syntezy konigatów kamptotecyny metodą ATRP

Optymalizacja syntezy polimerycznych organofosforanów cynku, zawierających ugrupowania hydroksyfenylenowe

Badania nad syntezą i właściwościami polimerów hiperrozgałęzionych z podstawnikami fluorowanymi
11 XII 2015 Sebastian Kowalczyk


Justyna Wrzosek
Bartłomiej Twardowski
Sylwia Bogucka

Sylwia Kącka


Katarzyna Boruta


Dorota Affek

Aleksandra Dąbrowska
Alicja Fabisiak
Synteza i przetwórstwo polimerowych matryc do immobilizacji kamptotecyny

Synteza i charakterystyka nanokryształów Cu-Fe-S o różnym składzieBadanie procesu elektropolimeryzacji pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe

Opracowanie metody syntezy poliaryloaminy zawierającej segmenty akrydyny

Opracowanie metody syntezy skoniugowanego chinakrydonu

Otrzymywanie kompozytów polimerowych z nanopłatkowym grafenem
18 XII 2015
 

 

Dodatkowych informacji udziela dr hab. W. Fabianowski (wofab@ch.pw.edu.pl).
 
Copyright © by KChiTP