Wersja do druku

Opis przedmiotów
Zainteresowania badawcze zespołu dr. hab. W. Fabianowskiego

Prowadzone prace badawcze:

1. Otrzymywanie i charakteryzowanie cienkich warstw na powierzchniach metali służących jako warstwy aktywne chemicznie, warstwy sprzęgające, inhibitory korozji

2. Multiwarstwy otrzymywane metodą samoorganizacji

3. Charakteryzowanie właściwości powierzchniowych polimerów, membran oraz stopów metali, ceramiki stosowanych jako biomateriały, w ochronie środowiska

4. Budowa i własności filmów okluzyjnych powstałych z emulsji kosmetycznych, własności transportowe pary wodnej.

5. Charakteryzowanie własności reologicznych i mechanicznych wodnych roztworów z modyfikatorami reologicznymi oraz hydrożeli

6. Otrzymywanie warstw Au o rozwiniętej powierzchni (Golden Hedgehog Project)

7. Analiza tworzyw sztucznych, folii, laminatów


 
Copyright © by KChiTP