Wersja do druku

Opis przedmiotów
Dorobek naukowy zespołu dr. hab. W. Fabianowskiego

Wybrane publikacje:


1. W. Fabianowski, L. Coyle, B. Weber, R. Granata, D. Castner, A. Sadownik, S. Regen, Spontaneous assembly of phosphatidylcholine monolayers via chemisorption onto gold, Langmuir 5, 35 (1989)

2. S. Regen, N. Nayasuriya, W. Fabianowski, Supramolecular surfactants: amphiphilic polymers designed to disrupt lipid membranes, Biochem. and Biophys. Res. Commun. 159, 566 (1989)

3. W. Fabianowski, R. Jaccodine, R. Kodnani, R. Pearson, P. Smektała, Coupling monolayers for protection of microelectronic circuits, Adv. Mat. Opt. Electr. 5, 199 (1995)

4. W. Fabianowski, Monowarstwy, multiwarstwy - otrzymywanie, charakteryzowanie i zastosowanie w elektronice, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe seria Chemia, z. 61 (1998)

5. W. Fabianowski, K. Zientek, R. Jachowicz, Z. Ażgin, Modelowe cienkie warstwy o kontrolowanym składzie i grubości, Polimery 45, 528 (2000)

6. W. Fabianowski, Monowarstwy, multiwarstwy - otrzymywanie, charakteryzowanie, zastosowanie w elektronice, Membrany, Teoria i Praktyka, zeszyt 1, pod redakcją R. Wódzkiego, Fundacja Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń (2003) str. 79 – 123

7. W. Fabianowski, R. Jachowicz, A. Karpińska, Z. Ażgin, Integrated circuits protection with the Langmuir-Blodgett Films, Bioelectrochemistry 66, 49-53 (2005)

8. B. Polak, R. Olkowski, T. Kobiela, M. Lewandowska-Szumieł, W. Fabianowski, Relation between surface properties of thin composite films and osteoblasts behaviour in vitro, J. Phys.: Condens. Matter. 19 (2007) 285216 (10pp)

9. P. Morganti, H.D. Chen, H.H. Gao, C. Jacobson, J. Arct, W. Fabianowski, Nanoscience Challenging Cosmetics, Healthy Food & Biotextiles, SOFW Journal, 135, 32-41 (2009)

10. J. Boguski, W. Fabianowski, W. Piątkiewicz, M. Szwast, Modyfikacja powierzchniowa mieszanin PP/PA – próby otrzymania porowatych włókien kapilarnych metodą spieniania, Membrany i Procesy Membrano w Ochronie Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 65 pod redakcją K. Konieczny, I. Korus, Gliwice 2010, str. 27-41

11. M. Bojarska, W. Fabianowski, W. Piątkiewicz, P. Smektała, K.W. Szewczyk, M. Szwast, Moduł kapilarny do separacji powietrza, Membrany i Procesy Membrano w Ochronie Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 65 pod redakcją K. Konieczny, I. Korus, Gliwice 2010 str. 59-63

12. M. Bojarska, M. Szwast, K.W. Szewczyk, W. Fabianowski, P. Smektała, W. Piątkiewicz, Membrany do separacji biogazu – badania wstępne, Membrany i Procesy Membrano w Ochronie Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 65 pod redakcją K. Konieczny, I. Korus, Gliwice 2010 str. 65-76

13. W. Fabianowski, Modyfikatory reologiczne, Reologia – teoria i zastosowanie, tom I, pod redakcją M. Dziubińskiego, K. Antosika, Wyd. Ekma 2010, str 29-48


Prace dyplomowe wykonane w roku 2011-2012:


1. Charakteryzowanie fizykochemiczne hydrożeli o różnym stopniu usieciowania, Anna Chludzińska, praca inżynierska, 2012

2. Ambipolarne pochodne 5,10,15-triazatruksenu – potencjalne materiały dla optoelektroniki, Marzena Grądzka, praca inżynierska, 2012, współpraca z IChF PAN

3. Modyfikowane poliuretany o podwyższonej ścieralności, Marta Kuchnio, praca inżynierska, 2012

4. Otrzymywanie nanoporowatego tlenku glinu w procesie utleniania anodowego w roztworze kwasu 5-sulfosalicylowego, Krzysztof Librant, praca magisterska, 2012, współpraca z IMP

5. Pianki poliuretanowe stosowane w przemyśle budowlanym, Michał Łepecki, praca inżynierska, 2012

6. Kompozyty polimerowe z wykorzystaniem odpadów upraw rolniczych jako napełniaczy – otrzymywanie, właściwości, degradacja, Michał Łukawski, praca magisterska, 2011, współpraca z IChP

7. Separacja tlenu od azotu przy pomocy membran polimerowych zawierających proszek neodymowy, umieszczonych w jednorodnym polu magnetycznym, Tomasz Nicman, praca magisterska, 2011

8. Badania nad składem i właściwościami lakieru sieciowalnego UV do zastosowań w fotowoltaice, Rafał Koziński, praca magisterska, 2011


 
Copyright © by KChiTP