Wersja do druku

Pracownicy katedry
Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
prof. Adam Proń
prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
Profesorowie nadzwyczajni
prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska prof. PW
Adiunkci
dr hab. inż. Wojciech Fabianowski
dr inż. Maciej Dębowski
dr inż. Andrzej Plichta
dr inż. Mariusz Tryznowski
dr inż. Ireneusz Wielgus
Pracownicy naukowo-techniczni
dr Piotr Bujak
mgr inż. Norbert Langwald
Justyna Ostojska


 
Copyright © by KChiTP