Project "BATLIT" under Norwegian Financial Mechanism (Polish-Norwegian Research Programme)

Project "BATLIT" under Norwegian Financial Mechanism
(Polish-Norwegian Research Programme)

Project promoter: Warsaw University of Technology (Faculty of Chemistry)

Principal Investigator: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska


Zadania badawcze


 1. Badania nad syntezą i charakterystyką elektrolitów polimerowych modyfikowanych fluoroboranowymi receptorami anionów soli litowych:
  1. Synteza i charakterystyka pochodnych fluorokarboksylowych boru zawierających oligooksyetylenowe podstawniki o różnej długości,
  2. Reakcje kompleksowania anionów soli litowych pochodnymi fluorowymi boru,
  3. Badania elektrochemiczne stosowanych w ogniwach otrzymanych pochodnych fluorokarboxyboranów,
  4. Synteza i badania właściwości elektrochemicznych stałych i żelowych elektrolitów polimerowych opartych na PEO i zawierających pochodne fluorowe boru,
  5. Badania właściwości elektrolitów boranowych zawierających ciecze jonowe.
 2. Badania nad otrzymywaniem i wykorzystaniem karboksylanów glinu jako modyfikatorów elektrolitów litowych:
  1. Synteza i charakterystyka karboksylanów glinu zawierających grupy oligooksyetylenowe,
  2. Badania właściwości receptorowych karboksylanów glinu względem anionów różnych soli litowych,
  3. Badania nad wpływem stężenia receptorów glinowych oraz typu i stężenia domieszkowanej soli na wartości liczb przenoszenia kationów,
  4. Badania and wykorzystaniem karboxylanów glinu jako dodatków do elektrolitów zawierających matryce polimerowe o różnej strukturze łańcucha,
  5. Badania nad zastosowaniem cieczy jonowych jako rozpuszczalników w elektrolitach modyfikowanych karboksylanami glinu.


 
Powrót do strony tytułowej programu BATLIT

 
Copyright © by KChiTP