Project "BATLIT" under Norwegian Financial Mechanism (Polish-Norwegian Research Programme)

Project "BATLIT" under Norwegian Financial Mechanism
(Polish-Norwegian Research Programme)

Project promoter: Warsaw University of Technology (Faculty of Chemistry)

Principal Investigator: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska


Prezentacja wyników


 1. Prace dyplomowe inżynierskie
  1. Dorota Gładka; Synteza i charakterystyka nowej matrycy polimerowej do zastosowania w bateriach litowo-jonowych; Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2014 (Kierujący pracą: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska).
  2. Justyna Galińska; Optymalizacja warunków syntezy boranowej soli litowej bis(karboksymetylowego) eteru glikolu oligooksyetylenowego (Mn 250) do zastosowania w elektrolitach polimerowych; Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2014 (Kierujący pracą: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska).
  3. Mariusz Krajewski; Optymalizacja warunków syntezy oligomerycznych soli karboksyboranowych do zastosowania w elektrolitach polimerowych, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2014 (Kierujący pracą: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska).
 2. Prace dyplomowe magisterskie
  1. Agnieszka Omiotek; Lithium electrolytes with the participation of modified ionic liquids; Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2015 (Kierujący pracą: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska).
  2. Dorota Gładka; Synthesis and characterization of composite lithium electrolytes modified with aluminum carboxylates; Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2015 (Kierujący pracą: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska).
 3. Konferencje
  1. E. Zygadło-Monikowska, Z. Florjańczyk, N. Langwald, J. Tolak; “Synthesis and Characterization of New Polymeric Matrices Comprising Aluminum Carboxylate Groups for Application in Lithium Polymer Electrolytes”; 8-13.12.2013; Auckland, Nowa Zelandia.
  2. EE. Zygadło-Monikowska, Z. Florjańczyk, N.Langwald, J. Tolak, D. Gładka; „Modification of solid polymer electrolytes by aluminum carboxylates for application in lithium-ion batteries”; 7-11.04.2014; Stellenbosch, RPA.
  3. E. Zygadło-Monikowska, Z. Florjańczyk, D. Gładka, A. Omiotek, M. Skocińska; „Polymer Electrolytes Modified by Aluminum Carboxylates for Application in Lithium-ion Batteries”; 31.06-01.07. 2014; Zabrze, Polska.
  4. E. Zygadło-Monikowska, Z. Florjańczyk, A. Tomaszewska, J. Ostrowska, K. Powązka, D. Gładka; „New Lithium Carboxyborate Salts for Application in Polymer Electrolytes”; 24-29.08.2014; Geelong, Australia.
  5. E. Zygadło-Monikowska, J. Tolak, D. Gładka, A. Omiotek, M. Skocińska; „Modification of Lithium Polymer Electrolytes by Aluminum Carboxylates”; 31.08-05.09. 2014; Lausanne, Szwajcaria.
  6. E. Zygadło-Monikowska, D. Gładka, A. Omiotek, Z. Florjańczyk „Synthesis and Characterization of New Borate Salts of Ionic Liquid Properties for Application in Sodium-ion Batteries”; 12th International Conference on Materials Chemistry; 18-25.07.2015; York, UK.
  7. D. Gładka, J. Tolak, Z. Florjańczyk, Ewa Zygadło-Monikowska; „Aluminum Carboxylates as Components of Composite Polymer Electrolytes”; 12th International Conference on Materials Chemistry; 18-25.07.2015; York, UK.
 4. Artykuły naukowe
  1. E. Zygadło-Monikowska, Z. Florjańczyk, J. Ostrowska, A. Tomaszewska, P. Bołtromiuk, N. Langwald, D. Golodnitsky, E. Peled „Synthesis and characterization of lithium-salt complexes with difluoroalkoxy-borates for application as lithium electrolytes” Electrochim. Acta. 175 (2015) 104–112.


 
Powrót do strony tytułowej programu BATLIT

 
Copyright © by KChiTP