Biopol

Projekt

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów
z wykorzystaniem surowców odnawialnych
Akronim
B I O P O L


Cel ogólny projektu


Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie strategicznych badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych, szczególnie polimeru wytwarzanego z kwasu mlekowego (znanego pod nazwą "polilaktyd") a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców.

  Cel ogólny spełniony zostanie w konsekwencji osiągnięcia celów szczegółowych projektu, czyli: 


Powrót do strony głównej projektu BIOPOL

 
Copyright © by KChiTP