Biopol

Projekt

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów
z wykorzystaniem surowców odnawialnych
Akronim
B I O P O L


Promocja projektu przez KChiTP


Wystąpienia konferencyjne:

Zbigniew Florjańczyk, Anna Kundys, Anita Jóźwiak, Blokowe kopolimery polilaktydu i kopoliestrów kondensacyjnych, 54. Zjazd PTChem, 2011, Lublin

Gabriel Rokicki, Carbonate monomers as starting materials for obtaining new polymeric materials, PAT, 2011, Łódź, sesja projektu BIOPOL

Anna Kundys, Magdalena Mąka, Zbigniew Florjańczyk, Otrzymywanie rozgałęzionych form polilaktydu na drodze polimeryzacji stopniowej kwasu mlekowego, SSPTChem, 2012, Łazy

Andrzej Plichta, Maciej Dębowski, Zbigniew Florjańczyk, Paulina Lisowska, Agnieszka Zychewicz, Studies on synthesis and application of of polymeric modifiers of polylactide 8th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis, 2012, Xian, Chiny

Anna Kundys, Andrzej Plichta, Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Maciej Dębowski, Paulina Lisowska, Agnieszka Zychewicz, Synthesis and properties of block copolyesters containing PLA segments 8th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis, 2012, Xian, Chiny


Postery:

Kundys Anna, Zieleniewska Milena, Dzioba Katarzyna, Florjańczyk Zbigniew, Optymalizacja procesu syntezy biodegradowalnych kopolimerów blokowych zawierających bloki PLA, ChemSession, 2011, Warszawa, SGGW, poster

Magdalena Mazurek, Karolina Tomczyk, Gabriel Rokicki, Badania nad syntezą i właściwościami poli(węglano-uretanów) wykazujących efekt pamięci kształtu, ChemSession, 2011, Warszawa, SGGW, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Piotr Szelągowski, Gabriel Rokicki, Zastosowanie polikondensacji w stanie stałym do syntezy polimerów biodegradowalnych, ChemSession, 2011, Warszawa, SGGW, poster

Jóźwiak Anita, Florjańczyk Zbigniew, Kundys Anna, Badania nad syntezą i właściwościami liniowych i rozgałęzionych biodegradowalnych polimerów blokowych zawierających segmenty poli(kwasu mlekowego), Chemofor, 2011, Warszawa, PW, poster

Edyta Wawrzyńska, Synteza wielowodorotlenowych makroinicjatorów w polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów, Chemofor, 2011, Warszawa, PW, poster

Magdalena Mazurek, Karolina Tomczyk, Gabriel Rokicki, Optymalizacja procesu otrzymywania oligowęglanodioli, Polimer, 2011, Warszawa, PW, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Gabriel Rokicki, Synteza poli(L-kwasu mlekowego) o dużym ciężarze cząsteczkowym metodą polikondensacji w stanie stałym, Polimer, 2011, Warszawa, PW, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Gabriel Rokicki, Direct melt/solid-state polycondensation of L-lactic acid to poly(L-lactic acid) with high molecular weight, SSPTChem, 2011, Murzasichle, poster

Kundys Anna, Zieleniewska Milena, Dzioba Katarzyna, Florjańczyk Zbigniew, Synthesis of biodegradable linear copolymers of L-lactide, SSPTChem, 2011, Murzasichle, poster

Magdalena Mazurek, Karolina Tomczyk, Gabriel Rokicki, Optimization of the oligocarbonate diols synthesis, SSPTChem, 2011, Murzasichle, poster

A. Zychewicz, Z. Florjańczyk, A. Plichta, M. Dębowski, A. Kundys, A. Jóźwiak, K. Dzioba, ynthesis and characterization of condensation polyesters as initiators for lactide polymerization, BIOPOL, 2011, Strasbourg, poster

Z. Florjańczyk, A. Jóźwiak, A. Kundys, M. Dębowski, A. Plichta, G. Rokicki, P. Parzuchowski, P. Pełszyński Segmental copolymers of condensation polyesters and polylactide, BIOPOL, 2011, Strasbourg, poster

A. Kundys, Z. Florjańczyk, P. Parzuchowski, A. Plichta, E. Wawrzyńska, A. Zychewicz, M. Dębowski, Hyperbranched polyglycerols as initiators of lactide polymerization, BIOPOL, 2011, Strasbourg, poster

Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Anna Kundys, Synteza biodegradowalnych kopolimerów blokowych polilaktydu z wykorzystaniem polimerów kondensacyjnych, 54. Zjazd PTChem, 2011, Lublin, poster

Kundys Anna, Florjańczyk Zbigniew, Plichta Andrzej, Wawrzyńska Edyta, Parzuchowski Paweł, Synthesis of multi-arm star block copolymers based on poly(L-lactide) and hyperbranched polyglycerols, 54. Zjazd PTChem, 2011, Lublin, poster

Magdalena Mazurek, Karolina Tomczyk, Gabriel Rokicki, Oligocarbonates as soft segments of poly(carbonate-urtehane)s – their influence on mechanical properties and shape memory effect, 54. Zjazd PTChem, 2011, Lublin, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Piotr Szelągowski, Gabriel Rokicki, Research on synthesis of biodegradable polymers via solid state polycondensation (SSP), 54. Zjazd PTChem, 2011, Lublin, poster

A. Zychewicz, Z. Florjańczyk, A. Plichta, M. Dębowski, A. Kundys, P. Lisowska, Synteza i charakterystyka poliestrodioli na drodze dwuetapowej polikondensacji, 54. Zjazd PTChem, 2011, Lublin, poster

Magdalena Mazurek, Izabela Steinborn-Rogulska, Gabriel Rokicki, Synthesis of oligo(oxyethylene/oxypropylene-alkylene carbonate)s - polylactide impact strength modifiers, PAT, 2011, Łódź, poster

A. Kundys, Z. Florjańczyk, A. Plichta, P. Parzuchowski, E. Wawrzyńska, P. Lisowska, A. Zychewicz, M. Dębowski, Synthesis of L-lactide block copolymer with hyperbranched polyglycerols core, PAT, 2011, Łódź, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Tomasz Bruliński, Magdalena Mazurek, Gabriel Rokicki, Oligocarbonates and their block co-oligomers as a new plasticizers for polylactide, PAT, 2011, Łódź, poster

Magdalena Mazurek, Gabriel Rokicki, Propylene carbonate as a monomer in synthesis of aliphatic oligocarbonates, 3rd Aquitaine Conference on Polymers, 2011, Arcachon, Francja, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Gabriel Rokicki, Melt-solid state polycondensation as an alternative route for obtaining poly(lactic acid) with high molecular weight, 3rd Aquitaine Conference on Polymers, 2011, Arcachon, Francja, poster

Anna Kundys, M. Mąka, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, Paweł Parzuchowski, Edyta Wawrzyńska, Maciej Dębowski, Anita Jóźwiak, Paulina Lisowska, Agnieszka Zychewicz, Synthesis of poly(lactic acid) star polymers by condensation polymerization of lactic acid, JCF-Frühjahrssymposium 2012, Rostock, Niemcy

Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Anna Kundys, Synteza liniowych kopolimerów blokowych z wykorzystaniem polimeryzacji z otwarciem pierścienia laktydu, SSPTChem, 2012, Łazy, poster

Agnieszka Zychewicz, Anna Kundys, Paulina Lisowska, Maciej Dębowski, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, Polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktydu w obecności rozgałęzionych inicjatorów polihydroksylowych, Kongres Technologii Chemicznej, 2012, Kraków, poster

Paulina Lisowska, Agnieszka Zychewicz, Anna Kundys, Maciej Dębowski, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, Charakterystyka strukturalna kopoliestru IBPEoraz jego zastosowanie jako makroinicjatora ROP laktydu, Kongres Technologii Chemicznej, 2012, Kraków, poster

Anita Jóźwiak, Zbigniew Forjańczyk, Anna Kundys, Badania nad syntezą i właściwościami kopolimerów blokowych poliestrów kondensacyjnych i polilaktydu, Kongres Technologii Chemicznej, 2012, Kraków, poster

Magdalena Mazurek, Gabriel Rokicki, Wykorzystanie cyklicznych węglanów pięcioczłonowych do syntezy oligomeroli węglanowychjako surowców wytwarzania elastomerów poliuretanowych, Kongres Technologii Chemicznej, 2012, Kraków, poster

Magdalena Mazurek, Utilization of CO2 in synthesis of novel biodegradable materials, 4th International IUPAC Conference on Green Chemistry, 2012, Foz do Iguaçu/PR, Brazylia, poster

Izabela Steinborn Rogulska, Poly(lactic acid) – From Annually Renewable Resources to Unique Plastics, 4th International IUPAC Conference on Green Chemistry, 2012, Foz do Iguaçu/PR, Brazylia, poster

Agnieszka Zychewicz, Andrzej Plichta, Maciej Dębowski, Anna Kundys, Zbigniew Florjańczyk, Anita Jóźwiak, Badania nad otrzymywaniem i właściwościami rozgałęzionych odmian PLA, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, 2012, Warszawa, poster

Paulina Lisowska, Anna Kundys, Agnieszka Zychewicz, Maciej Dębowski, Andrzej Plichta, Zbigniew Florjańczyk, Synteza kopolimerów triblokowych w reakcjach ROP laktydu z wykorzystaniem kopoliestru IBPE jako makroinicjatora, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, 2012, Warszawa, poster

Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Anna Kundys, Badania nad otrzymywaniem i właściwościami kopolimerów triblokowych metodą rop laktydu w obecności kopoliestrów kondensacyjnych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, 2012, Warszawa, poster

Izabela Steinborn-Rogulska, Magdalena Mazurek, Gabriel Rokicki, Research on the effect of lactic acid purity and catalyst on synthesis of PLA with high molecular weight by solid-state polycondensation method, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, 2012, Warszawa, poster

Magdalena Mazurek, Izabela Steinborn-Rogulska, Gabriel Rokicki, Synthesis and properties of poly(ester-carbonate)s, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, 2012, Warszawa, poster

Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Anna Kundys, Study on Lactic Acid Condesation in the Presence of Dicarboxylic Acids and Diols, 9th International Polymer Conference (IPC-2012), Kobe, Japonia, poster

Anna Kundys, Andrzej Plichta, Maciej Dębowski, Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Acetylacetonates of Various Metals as the Catalysts for Lactide Polymerization Initiated with Macrodiols, 9th International Polymer Conference (IPC-2012), Kobe, Japonia, poster

Anna Kundys, Ewelina Cendrowska, Anita Jóźwiak, Andrzej Plichta, Zbigniew Florjańczyk, Optymalizacja procesu syntezy liniowych kopoliestrów zawierających bloki polilaktydu, SSPTChem, 2013, Augustów, poster

Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, Anna Kundys, Paulina Lisowska, Agnieszka Zychewicz, Synthesis, Characterization and Potential Applications of Lactic Acid Based Telechelic Prepolymers Prepared by Polycondensation, 3rd International Symposium "Frontiers in Polymer Science", 2013, Sitges, Hiszpania, poster

Paulina Lisowska, Anna Kundys, Agnieszka Zychewicz, Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, The studies on (poly)reactions of macrodiols with lactide, polylactide and epoxides, 3rd International Symposium "Frontiers in Polymer Science", 2013, Sitges, Hiszpania, poster

Agnieszka Zychewicz, Anna Kundys, Paulina Lisowska, Anita Jóźwiak, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, Ring Opening Polymerisation of Lactide Conducted in the Presence of Aliphatic-Aromatic Poly(esterocarbonatediol), 3rd International Symposium "Frontiers in Polymer Science", 2013, Sitges, Hiszpania, poster


Prace dyplomowe:

Edyta Wawrzyńska, Synteza i wykorzystanie wielowodorotlenowych makroinicjatorów w polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2011, praca dyplomowa magisterska, promotor: dr hab. inż. Paweł Parzuchowski

Anita Jóźwiak, Badania nad syntezą i właściwościami liniowych i rozgałęzionych biodegradowalnych polimerów blokowych zawierających segmenty poli(kwasu mlekowego), Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2011, praca dyplomowa magisterska, promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, opiekun: mgr inż. Anna Kundys

Milena Zieleniewska, Optymalizacja procesu syntezy biodegradowalnych kopolimerów blokowych zawierających bloki PLA, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2011, praca dyplomowa inżynierska, kierujący pracą: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, opiekun: mgr inż. Anna Kundys

Magdalena Cekała, Optymalizacja procesu syntezy biodegradowalnych kopolimerów rozgałęzionych zawierających segmenty poli(kwasu mlekowego), Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2012, praca dyplomowa inżynierska, kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, opiekun: mgr inż. Anna Kundys

Magdalena Mąka, Badania nad syntezą i właściwościami biodegradowalnych, blokowych kopolimerów zawierających segmenty poli(kwasu mlekowego), Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2012, praca dyplomowa inżynierska, kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, opiekun: mgr inż. Anna Kundys

Ewelina Cendrowska, Optymalizacja procesu syntezy liniowych kopoliestrów zawierających bloki polilaktydu, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2012, praca dyplomowa inżynierska, kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, opiekun: mgr inż. Anna Kundys

Beata Modzelewska, Optymalizacja procesu syntezy biodegradowalnych poliestrów o strukturze rozgałęzionej, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2012, praca dyplomowa inżynierska, kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, opiekun: mgr inż. Anna Kundys


Zgłoszenia patentowe:

Gabriel Rokicki, Magdalena Mazurek, Paweł Parzuchowski, Zbigniew Florjańczyk, Sposób wywarzania poli(estro-węglanów) z węglanów alkilenów, P.400930 z 26.09.2012

Gabriel Rokicki, Magdalena Mazurek, Paweł Parzuchowski, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta, Sposób wywarzania poli(estro-węglanów) z węglanów alkilenów, P.400933 z 26.09.2012 
Powrót do strony głównej projektu BIOPOL

 
Copyright © by KChiTP