Biopol

Projekt

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów
z wykorzystaniem surowców odnawialnych
Akronim
B I O P O L


Przydatne skróty


Strona główna całego Projektu "BIOPOL"
www.biopol.cbmm.lodz.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
www.cbmm.lodz.pl

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
www.ibwch.lodz.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
www.ch.pw.edu.pl

Laboratorium Procesów Technologicznych
lpt.ch.pw.edu.pl


 
Powrót do strony głównej projektu BIOPOL

 
Copyright © by KChiTP