Project "OE" under Polish-Norwegian Research Programme

Project "OE" under Polish-Norwegian Research Programme
Warsaw University of Technology
Faculty of Chemistry


Zadania badawcze


  1. Opracowanie metod syntezy pochodnych 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pirolu.
  2. Opracowanie metod otrzymywania arylenobisimidów sfunkcjonalizowanych pochodnymi 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pyrrolu.
  3. Badania właściwości elektrochemicznych, spektroskopowych i strukturalnych otrzymanych związków.
  4. Wytwarzanie oraz badanie organicznych tranzystorów z efektem polowym oraz organicznych diód elektronoluminescencyjnych z bisimidową warstwą aktywną.


 
Powrót do strony tytułowej programu OE

 
Copyright © by KChiTP