Project "OE" under Polish-Norwegian Research Programme

Project "OE" under Polish-Norwegian Research Programme
Warsaw University of Technology
Faculty of Chemistry


Rezultaty projektu


 1. Prace dyplomowe inżynierskie
  1. Anita Pijanowska, "Synteza i badanie wybranych pochodnych 4H-ditieno[3,2-b:2’,3’-d]pirolu do zastosowania w elektronice organicznej", Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2014 (Opiekun naukowy pracy: mgr Renata Rybakiewicz).
 2. Konferencje
  1. Renata Rybakiewicz, Kamil Kotwica, Łukasz Skórka, Małgorzata Zagórska, "New semiconductors containing dithieno[3,2-B:2',3'-D]pyrrole (DTP) units for organic electronic devices", 7-10.09.2014, 66 International Conference of Czech and Slovak Society, Czechy, Ostrava.
  2. Renata Rybakiewicz, Anita Pijanowska, Lukasz Skorka, Malgorzata Zagorska, Adam Pron "Dithienopyrrole-Based Donor–Acceptor Semiconductors For Organic Electronics, wystąpienie indywidualne", International Conference on Synthetic Metals 2014, ICSM 2014, 30.06.-05.07.2014, Finlandia, Turku.
  3. Renata Rybakiewicz, Anita Pijanowska, Lukasz Skorka, Malgorzata Zagorska, "Synthesis And Spectroscopic Characterization Of Dithieno[3,2- B:2',3'- D]Pyrrole Derivatives Of Napthalene Bisimides", 16th JCFFrühjahrssymposium, 26-29.03.2014, Jena, Niemcy.
  4. Renata Rybakiewicz, Anita Pijanowska, Łukasz Skórka, Małgorzata Zagórska, "Synteza i badanie bisimidów naftalenowych z podstawnikami ditienopirolowymi dla zastosowań w organicznych tranzystorach z efektem polowym", ChemSession’14, 16.05.2014 r., Warszawa.
  5. Renata Rybakiewicz, Anita Pijanowska, Lukasz Skorka, Malgorzata Zagorska, "Nowe ditienopirolowe pochodne naftalenobisimidów do zastosowania w elektronice organicznej - synteza i badanie", 31 Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13.04.2014 r., Zawoja.
 3. Publikacje
  1. Renata Rybakiewicz, Kamil Kotwica, Łukasz Skórka, Małgorzata Zagórska, "New semiconductors containing dithieno[3,2-B:2',3'-D]pyrrole (DTP) units for organic electronic devices", Chem. Listy, 2014, 108, 780.
  2. Sandra Pluczyk, Pawel Zassowski, Renata Rybakiewicz, Renata Wielgosz, Malgorzata Zagorska, Mieczyslaw Lapkowski and Adam Pron, „UV-vis and EPR spectroelectrochemical investigations of triaryl amine functionalized arylene bisimides”, RSC Advances, 2015, 5, 7401.
 4. Współpraca
  • Max Planck Institute for Polymer Research, (Mainz, Germany)
  • Linz Institute for Organic Solar Cells (Linz, Austria)
  • Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej
  • Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów


 
Powrót do strony tytułowej programu OE

 
Copyright © by KChiTP