STUDIA DOKTORANCKIE

Pracownicy KChiTP prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

• Research data evaluation, publishing policy and writing of scientific papers

• Functional nanomaterials: preparation, processing and technological applications