O Nas

Katedra Chemii i Technologii Polimerów grupuje zespoły badawcze zajmujące się wieloma aspektami nauk o materiałach polimerowych. Nasze zainteresowania obejmują zarówno problemy podstawowe chemii makromolekuł, jak i zagadnienia z obszaru technologii i przetwórstwa polimerów.