TECHNOLOGIA CHEMICZNA

profil praktyczny

Pracownicy KChiTP prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

Technologia Chemiczna pp – I stopień

• Projektowanie Procesów Technologicznych:

PPT – Wykład (V semestr)

Technologia Chemiczna pp – II stopień