Kontakt

Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
(Gmach Technologii Chemicznej)

SEKRETARIAT / BIURO PROJEKTÓW


e-mail: jostojska@ch.pw.edu.pl
tel.: +4822 234 7271
pokój: 321 GTCh

Adres do korespondencji:
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271

Adres dla odwiedzających:
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa