TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Pracownicy KChiTP prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

Technologia Chemiczna – I stopień

• Technologia informacyjna – lab informatyczne  (I semestr)

• Podstawy produkcji, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych – seminarium (V semestr)

• Polimery naturalne (V semestr)

• Projektowanie Procesów Technologicznych:

PPT – Wykład (V semestr)

PPT – Laboratorium komputerowe (V semestr)

PPT – Projekt (VI semestr)

• Laboratorium syntezy i badania polimerów (VI semestr)

• Metody badania materiałów (VI semestr)

• Metody syntezy polimerów (VI semestr)

• Technologia chemiczna (VI semestr)

Technologia chemiczna laboraorium (VI semestr)

• Technologia chemiczna 2 (VI semestr)

• Podstawy chemii koloidów (VI semestr)

• Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi (VII semestr)

Technologia Chemiczna – II stopień

• Aplikacja i przetwórstwo materiałów polimerowych (I semestr)

• Chemia Polimerów 1 (I semestr)

• Fizykochemia polimerów (I semestr)

• Laboratorium Technologiczne (I semestr)

• Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych (I semestr)

• Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych (semestr I)

• Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi (I semestr)

• Przemysłowe procesy katalityczne (semestr I)

• Technologia Produktów Farmaceutycznych (I semestr)

• Zaawansowane materiały organiczne (semestr I)

• Inżynieria makromolekularna (II semestr)

• Laboratorium materiałów kompozytowych (II semestr)

• Metody badania polimerów (II semestr)

• Polimery w medycynie (II semestr)

• Polimery w medycynie i elektronice (II semestr)

• Materiały kompozytowe (III semestr)