Biopol

Projekt

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów
z wykorzystaniem surowców odnawialnych
Akronim
B I O P O L


Badania wykonywane w ramach KChiTP


Pakiet Zadaniowy 3:
Badania procesów modyfikacji chemicznej PLA, IBPE oraz układów PLA-IBPE

PZ.3 / 3.1. Synteza rozgałęzionych PLA oraz kopolimerów blokowych, pochodnych PLA o kontrolowanych parametrach charakteryzujących strukturę makrocząsteczek

Lider Pakietu Zadaniowego: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Zadanie 3.1.1. Polimeryzacja laktydu w obecności oligoestrodioli i oligowęglanodioli jako składników układu katalitycznego

Zadanie 3.1.2. Otrzymywanie rozgałęzionych odmian polilaktydu przy użyciu poliglicerolu jako koinicjatora procesu polimeryzacji

Zadanie 3.1.3. Opracowanie metody syntezy blokowych kopolimerów laktydu z biodegradowalnymi poliestrami alifatycznymi i alifatyczno-aromatycznymi

  Cele:
Podstawowym celem tych prac jest zbadanie możliwości modyfikacji właściwości użytkowych polilaktydu poprzez tworzenie kopolimerów statystycznych lub blokowych z substancjami, które stosunkowo łatwo ulegają biodegradacji lub poprzez zmianę architektury łańcucha. Oczekuje się, że poprzez te zmiany strukturalne można będzie wpływać na właściwości mechaniczne i barierowe różnych gatunków tworzywa oraz uzyskać odmiany zdolne do degradacji w kompostownikach ogrodowych.

Pracownicy KChiTP biorą również udział w realizacji niektórych Zadań opracowywanych przez Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT) działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (PZ.1 / 1.1, 1.4, 1.5)


 
Powrót do strony głównej projektu BIOPOL

 
Copyright © by KChiTP